lördag 30 mars 2013

Ägg




"The present was an egg laid by the past that had the future inside its shell"





Ägg är vackert.



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar