torsdag 15 december 2011

Kort poesi
Japansk haiku

Haiku, japansk kortpoesi. Konsten i att med enkla ord uttrycka en stark  och intensiv upplevelse av naturen, att poetiskt kunna förmedla det man sett, doftat, hört har en lång historia på flera hundra år.


Enkla Haikus

Ögonblicket kanske känns obetydliga i sig men med några få ord får ögonblicket en grund att stå på. Haiku skall ge en tydlig bild om vad sinnena varit med om.

Haiku här
Västerländska stavelser är ofta längre än de japanska därför skall vår haiku innehålla färre än 17 stavelser för att vara mer lik. Ett exempel att följa, om det är dags för skrivande av kortpoesi, är fem-sju-fem.

Blomstrande haiku här


 Målande stämningar med några få ord. Med några få rader beskrivs ett skeende, en känsla.

img_0867
Haiku i dina fotspår här.

Har du lust att börja "Haika" kan du följa följande spår och tips:

För haiku oavsett språk gäller:

Den är inte sentimental
Den för samman naturbetraktelser med livets villkor
Den ska vara fåordig och undvika upprepningar
Den ska helst inte innehålla personliga pronomina
Den ska undvika alltför starka adjektiv
Den ska sträva efter att stimulera läsarens associationsförmåga Formen bör underordnas det poetiska innehålletimg_0711
Vintrig "haik" här

Fördjupa dig kan du göra hos Svenska Haiku Sällskapet här.


img_0878
Haik är underhållande vackert.

Jag gillar poesi, blommor och natur. Kanske blir det en egen "haik" i japanska fotspår.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar