onsdag 30 mars 2011

Hemma igen"När en resande återvänder hem, bör han inte lämna de länder han besökt helt bakom sig, utan upprätthålla en korrespondens med de bästa av dem han mött, och hans erfarenhet som resenär bör avspeglas i hans personlighet snarare än klädsel och gester.


 Han bör vara återhållsam med sina svar snarare än benägen att berätta. Det ska helst verka som om han inte ändrat sina nationella vanor och lagt sig till med utländska, utan bara låtit smyga in någon enstaka blomma av det han tillägnat sig utomlands i den bukett av seder och bruk som råder i hans hemland."
Francis Bacon

Foto: S. Westien Jordanien

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar